Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frombreakingdown breakingdown viamrsciastko mrsciastko
8759 bd5c 420
Reposted frometernaljourney eternaljourney viafabuleux fabuleux
9476 212a 420
Reposted fromverronique verronique viafabuleux fabuleux

April 22 2017

7004 c5e3
porysunki ♥
5532 9fdc 420
Reposted fromparkaboy parkaboy viasmaller smaller
8609 5b6d

hollowedskin:

gifsofprocesses:

Flame color guide of various materials combustion  

this just in, fire is gay now. enjoy being cold heteros.

Reposted frompassivelyhere passivelyhere viahaszraa haszraa

April 19 2017

1234 5d2d 420

catgifcentral:

Four Little Pigs

Reposted fromAngusJames AngusJames viaevlyn evlyn
0170 c865 420
Reposted fromgabor gabor viaOnly2you Only2you
5787 7119 420
Reposted fromoll oll viatinkerbelljar tinkerbelljar
well, that didn't work
Reposted fromjan jan viakrolfasolek krolfasolek
Jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez Ciebie..
— A. Rojek

April 16 2017

6838 c6df 420
    Elliðaey, Islandia
     

April 15 2017

Sometimes I just talk to myself in English.

Teraz mnie posłuchaj. Zasługujesz na mężczyznę, który zakocha się w twoim umyśle, chcącego rozebrać twoje sumienie i kochać się z każdą twoją myślą. Zasługujesz na mężczyznę, który chce obserwować, jak obniżasz każdy mur, który zbudowałaś. Zasługujesz na mężczyznę, który będzie mocno się dla ciebie starał, dopóki nie wpuścisz go do swojego serca.
— Kathryn Perez, Therapy
Reposted frommefir mefir viamywonderland mywonderland

April 14 2017

Może zgrzeszyłem przez brak grzechu?
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromlittlefool littlefool viapikkumyy pikkumyy
Wysłucham Cię. Zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze ani składnie. Zrobię Ci kawę, albo miętę, albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham Cię. Pamiętaj. 
 ...ale z każdym dniem uświadamiam sobie, jak wiele w naszym życiu zależy od z pozoru błahych przypadków. Od jednej decyzji, czasem nie popartej absolutnie niczym. Od absurdalnego poczucia, że powinniśmy coś zrobić. Od intuicji, przeczucia, najzywajcie to jak chcecie.
Reposted fromkix kix viaszydera szydera
6495 f815 420
Reposted fromzurial zurial viaMrrruk Mrrruk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl