Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 08 2018

0614 aa8b 420
Reposted frommuszynka muszynka vialucanus lucanus

December 29 2017

9641 fc25 420
Reposted fromdreckschippe dreckschippe viafabuleux fabuleux

December 05 2017

5227 dd70 420
Reposted fromtfu tfu viacyanidesun cyanidesun
1260 df75 420
Reposted fromBearInTopHat BearInTopHat viachief chief

December 04 2017

4837 e7b1 420
Reposted fromtron tron viaklaudialucja klaudialucja
7096 01f9 420
Reposted fromkaiee kaiee viafabuleux fabuleux
tak mi się nie chce
tak bardzo nie chce
lecz kiedyś jeszcze będę seksi.
— Mikromusic
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viamelan melan
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viafabuleux fabuleux

November 12 2017

8838 a2d2 420
Reposted fromoll oll viakomplikacja komplikacja
6166 0c7d 420
4129 4777 420
Reposted fromtosiaa tosiaa viaoutofmyhead outofmyhead
Lubiła prowokować intelektualnie. Od tego się zaczęło. Od słownych gier. Aluzyjek przemycanych zgrabnie w wypowiedziach. Lubię ten rodzaj igrania, to dotykanie siebie przez słowa... 
Reposted fromboro boro viafabuleux fabuleux
3038 5789
Reposted fromsofuckingchuffed sofuckingchuffed viamajkey majkey

November 08 2017

4863 9b45
Reposted fromGIFer GIFer viazdzir zdzir
4878 6343 420
Reposted fromzrazik zrazik viaroyals royals
8057 4990 420

niambi:

goth-aunt:

Me

when i get added to a group chat

3268 87e1 420

funnypicsdept:

Very high quality deep sleeping

Reposted fromdivi divi viaober ober
2683 a109 420
Reposted fromtfu tfu viajazziee jazziee

November 07 2017

November 05 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl