Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2019

Zawsze przestrzegałam zasady, by nigdy nie spędzać nawet pięciu minut z ludźmi, którzy nie chcą być ze mną. Dobrze też pamiętam przestrogę mojej Mamy, by nie przebywać z ludźmi, którzy psują nam charakter, wyzwalając naszą agresję. Takie znajomości są destrukcyjne, osłabiają, nic w zamian nie dając.
— Beata Tyszkiewicz
Reposted fromflorentyna florentyna viadoope doope
0019 6e1c 420

Bardzo ładnie wyglądasz na zdjęciu
i fryzurę masz inną, niż znałam.
Wszystko sprawdzam, rok po twoim odejściu. 
Nie powinnam tu wchodzić. Wiem sama.

Nie powinnam, lecz ta łatwość pociąga,
że raz kliknę i znowu cię widzę.
Minął rok i na twój profil zaglądam
już nie częściej niż raz na tydzień.

— Z cyklu "Nowe wiersze sławnych poetów" Maria Pawlikowska - Jasnorzewska " Rok"
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viajustfeel justfeel

June 21 2019

8160 b5d1 420
Reposted from1911 1911 viaheatriss heatriss
3736 533f 420
Reposted frommariola mariola viamartrol martrol

May 28 2019

1105 87ac 420
Reposted frompunisher punisher viajarlaxle jarlaxle

May 27 2019

6549 ce5a 420
6533 9139 420
Reposted fromsoftboi softboi viaindisputabel indisputabel

May 26 2019

1781 bee9 420
Reposted fromonlyman onlyman viarobaczek robaczek
2648 c296 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viajustmine justmine
Każde znajomości, każdego faceta czy dziewczynę na swojej drodze trzeba dobrze interpretować, bo jeden facet może być tylko po to byś np. wiedziała że musisz się szanować, drugi nauczy Cię, że "konfitura za muchą nie lata", trzeci może być próbą generalną przed poznaniem kogoś wyjątkowego i na całe życie. Nie możesz więc myśleć, że z Tobą jest coś nie tak i że przyciągasz złych ludzi, bo wszytko jest jak być powinno, czasem tylko nie tak łatwo jakbyśmy tego chcieli.
Reposted fromgalaxys galaxys viasarkastyczna sarkastyczna

May 07 2019

8633 f648 420
Reposted fromUncommonSense UncommonSense viabirke birke

April 30 2019

3429 9815 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viasrcemoje srcemoje
2182 76a1 420
Reposted frometernaljourney eternaljourney viazie zie

March 23 2019

4585 2082 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viapchamtensyf pchamtensyf
4361 33e5 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaftmo ftmo
Reposted frominzynier inzynier vialoveistrue loveistrue
Pamiętasz jak chciałeś tego co, teraz masz?
— volant
Reposted frommadeliine madeliine viaonlythebrave onlythebrave
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl