Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2017

Ale kochanie, nie ma tak nieśmiałego mężczyzny, żeby nie był w stanie wystartować wtedy kiedy mu naprawdę zależy. Nie goń, nie ścigaj, nie napieraj. To Ci się zwyczajnie nie opłaci.
— pokolenie ikea
Reposted fromniewiastqa niewiastqa viaperfectsense perfectsense

me: I’m lonely 

my subconscious:  you can stand literally 5 people

me:

image
— co prawda to prawda
Reposted fromolewka olewka viaHanoi Hanoi
Faceci to jebane tchórze, niezdecydowane pierdolce i pieprzone samoluby.

July 24 2017

(...)nie ma tęsknoty bardziej bolesnej niż tęsknota za tym, czego nigdy nie było.
— Fernando Pessoa
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viahighsoul highsoul
8361 9317 420
Reposted fromretaliate retaliate viagabrynia gabrynia
0502 ad29 420

sixpenceee:

In Iraq, in the book market, books remain in the street at night because Iraqis say: the reader does not steal and the thief does not read. (Source)

8394 23e4 420
placek z sadu.
Reposted fromEmisja Emisja viaowocowapestka owocowapestka
8750 5e4b 420
Reposted fromxalchemic xalchemic viakhal khal
4834 6880 420
Reposted fromkarahippie karahippie viatutus tutus
1535 587d 420
9429 d65c 420
Reposted fromduvet duvet viakhal khal

July 23 2017

2777 1f14 420
Reposted fromlittlestories littlestories viapralina pralina
O przyjaciół trzeba dbać. Inaczej przestają być przyjaciółmi i stają się ludźmi.
— Mrugacz "Blemish"
Mamihlapinatapai w języku yaghan oznacza uczucie, moment, spojrzenie dzielone przez dwie osoby, z których każda chce zainicjować coś, czego obydwie pragną, ale żadna nie chce być tą, która zacznie.
Reposted fromwagabunda wagabunda viakundel kundel
7142 8373 420
Reposted fromswojszlak swojszlak viapannalu pannalu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl