Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

Za dużo myślę przed snem. Zbyt często o rozmowach, które zapewne się nigdy nie odbędą. Zbyt często o zdarzeniach, które pewnie nigdy nie będą miały miejsca. Zbyt często o miejscach, które przywołują wspomnienia. Zbyt często o ludziach, o których już dawno powinnam zapomnieć.
Reposted frompomruki pomruki viamywonderland mywonderland
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno

March 22 2017

0193 313d 420

Time Lapse Video of Cell Division in a Frog Egg

7879 2f91 420
Reposted fromsunlight sunlight viamyzone myzone
4141 a950 420
Reposted fromintotheblack intotheblack viaaaaddicted aaaddicted

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaover-land over-land
6304 7d4a 420
Reposted fromRaphayella Raphayella vialifeless lifeless

March 21 2017

7737 4d8a 420
Reposted frommephedron mephedron vialanabanana lanabanana

March 20 2017

2320 78a8 420
Reposted fromowca owca viamesoute mesoute
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii. To rzadkość.
Reposted frompokolorowana pokolorowana vianiskowo niskowo
6233 06dc 420

March 17 2017

Musimy nauczyć się żyć chwilą obecną. Jeśli za często myślimy o przeszłości, męczymy siebie samych wyrzutami sumienia i rozżaleniem. Jeśli zbyt wiele oczekujemy od przyszłości, zaczynamy żyć w świecie iluzji. Jedyne, co jest naprawdę warte naszego trudu, to żyć pełnią życia tu i teraz...
— ''Wrócę po ciebie''
Reposted fromSalute Salute viagregorczykm gregorczykm
7580 d96d 420
Reposted fromdailylife dailylife viaCannonball Cannonball

March 15 2017

Może to właśnie ja
Nie odtrącaj mnie
Może ja właśnie mam
Wszystko czego chcesz
Ten chaos w którym tkwię
Zniknie gdy poskładasz mnie
Reposted fromehh ehh viaazazel azazel

March 14 2017

Reposted fromNaitlisz Naitlisz viafabuleux fabuleux
Piosenki i zapachy przenoszą człowieka w czasie bardziej niż cokolwiek innego. To zadziwiające, ile można sobie przypomnieć dzięki kilku dźwiękom albo odrobinie zapachu unoszącego się w pokoju.
— Emily Giffin, Coś pożyczonego
Reposted fromaggape aggape viamagdowkato magdowkato

March 11 2017

5502 396c 420
0301 fcdc 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialejibet lejibet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl