Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2020

February 12 2020

Traversing the Matterhorn's summit ridge
Reposted fromtgs tgs viaLuukka Luukka
3144 9ec5 420
Reposted fromeffic effic viaLuukka Luukka

February 02 2020

0854 e8b3 420
Reposted fromSerat Serat viagreywolf greywolf

January 23 2020

January 21 2020

Frequency

Reposted fromgruetze gruetze viaszlugtime szlugtime
9658 9379 420

gohth:

not to be a nerd but it’s so crazy how he (Bernini) really did that from cold hard stone……. truly a spectacle, truly breathtaking, an honor to behold

Reposted fromtwice twice viaszlugtime szlugtime
8356 eb3b 420

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

6643 73e4 420
Reposted fromzie zie viaszlugtime szlugtime
Jeżeli mężczyzna widzi silną kobietę, która radzi sobie ze wszystkim sama, powinien pogłaskać ją czule po głowie, pocałować w czoło i utulić ją do snu. 
Silne kobiety nie urodziły się niezniszczalne. Musiały dużo przejść i wycierpieć, aby przybrać zbroję. 
Niczego nie potrzebują tak, jak szansy, by poczuć się słabą i małą w ramionach mężczyzny, który im na to pozwoli.
9977 f599 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaszlugtime szlugtime
9995 2a79 420
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszlugtime szlugtime
5073 5849 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszlugtime szlugtime
Trzeba nauczyć się odpuszczać miłość, której nie ma, przyjaźnie, które nie służą, i ludzi, których nie ma obok, gdy najbardziej tego potrzebujemy. I pamiętać o tym, by nie zmuszać nikogo do niczego. Wymuszone rzeczy nie są nic warte.
— Tomasz Antosiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszlugtime szlugtime
Odrobina lekceważącego dystansu jest konieczna, żeby zachować poczucie własnej wartości. Nie chodzi jednak o lekceważenie ludzi, lecz tego, co inni ludzie o nas myślą.
— Sherry Argov
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaperesekere peresekere

December 17 2019

5349 df31 420

December 10 2019

Cała sztuka z przyjaźnią polega na tym, żeby znaleźć ludzi lepszych od siebie, nie inteligentniejszych, nie bardziej cool, ale lepszych, serdeczniejszych i bardziej wybaczających, a potem szanować ich za to, czego mogą cię nauczyć, i słuchać ich, gdy mówią ci coś o tobie samym, choćby i najgorszego... albo i najlepszego, to się zdarza; i ufać im, co jest najtrudniejsze ze wszystkiego. Ale też i najlepsze.
— ,,Małe życie" H. Yanagihara
Reposted fromostatni ostatni viakudi kudi

December 09 2019

3410 db51 420
Reposted fromtfu tfu viavalardohaeris valardohaeris
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl
YES, I want to SOUP ●UP for ...